Selecteer een pagina

Privacy verklaring 

Privacyverklaring Sil LaVie


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik op de PFD Link om de samenvatting te lezen.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Silvie Janssen, eigenaresse van Sil LaVie, gevestigd in Kronenberg, ingeschreven bij de Kvk onder nr. 77040546

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
• De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
• Alle handelsmerken gereproduceerd op deze website, die niet ons eigendom zijn of waarvoor wij geen licentie hebben, worden erkend op de website. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
• Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.
• Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website redelijk zijn. Als u niet akkoord bent met deze redelijkheid, gebruik deze website dan niet. Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik is onderworpen aan de wetten van de Nederlandse en Europese wetgeving.

Persoonsgegevens

Onderstaande gegevens verwerk ik van gebruiker en eventueel diens kind:
• Volledige naam
• Geboortedatum
• foto
• email en/of telefoonnummer
• postadres
• bankrekeningnummer

Doel verwerken persoonsgegevens

• Het uitvoeren van mijn diensten en producten
• Het communiceren om mijn dienstverlening rondom je aanvraag uit te kunnen voeren
• Je betaling correct te verwerken\Je te informeren over mijn diensten en producten en wijzigingen hierin
• We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder voor interne registratie.
Silvie Janssen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

• Silvie Janssen heeft een samenwerkingsovereenkomst met Van Dal advies. Zij verwerken, geheel digitaal, de benodigde persoonsgegevens t.b.v. belastingaangifte en bedrijfsadministratie. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

• Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sil-lavie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
• Silvie Janssen maakt gebruik van Whatsapp Business. Bij zeer gevoelige informatie kan er gebruik gemaakt worden van Signal. Indien je foto’s deelt van jezelf of je kinderen, gaan wij ervan uit dat je dit op eigen initiatief en vrijwillig doet. Wij gebruiken de foto’s niet voor commerciële doeleinden en verwijder ze periodiek.

Bewaartermijn persoonsgegevens

• Silvie Janssen bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat ik jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zal behouden, ten minste 7 jaar. Het gaat om: de factuur, je naam, klantnummer, uitvoeringsdatum van afstemming, betaling en toestemmingsformulier.
• Uitzondering voor Hulpvraag + Luisterkind-afstemming + foto + naam + geboortedatum + mailwisseling geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor het geval van extra vragen betreffende de geleverde dienst op mijn laptop, gerekend vanaf het moment dat de dienst/ het traject is afgerond. Daarna bewaar ik het verslag van de Luisterkind-afstemming op een externe harde schijf. Ter monitoring van mijn professionele en zakelijke doorontwikkeling.
• Geboortedatum, volledige naam en foto. Deze staan in de kop van het afstemmingsverslag. En blijven dus langer bewaard. Heb je hier bezwaar tegen, geef dit dan schriftelijk, vooraf, per mail aan. Ik bevestig dit aan jou in reactie op je gestuurde mail. Zonder mijn bevestigingsmail, kun je je niet herroepen op je bezwaar. Natuurlijk kunnen wij dit achteraf alsnog wijzigen. Dit betekent dat ik vooraf of achteraf de geboortedatum + foto verwijder uit het afstemmingsverslag.

Opschoning van gegevens

• Persoonsgegevens ontvang ik alleen per mail. Mocht dit desondanks toch verstrekt zijn via FB Messenger of Whatsapp dan verwijder ik deze zo spoedig mogelijk.
• Ik controleer elke drie maanden mijn mobiel en laptop op losse fotobestanden en persoonsgegevens en verwijder deze.
• Jaarlijks schoon ik de gegevens en systemen op.

Beveiliging

• Silvie Janssen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
• Deze maatregelen, waaronder website versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
• Mijn site www.sil-lavie.nl is alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben m.u.v. van het aanmeldformulier voor mijn diensten en producten.
• Mijn website wordt gehost door Foxxl nl in nederland. heb een verwerkersovereenkomst getekend en daarmee vertrouw ik op de bescherming van de gegevens door hen.
• Alles wat we via WhatsApp, Signal of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten.
• Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en laptop. Deze zijn beveiligd met een code.

Gegevens worden bewaard op een gecodeerde usb stick en bewaard in een kluis.
• Silvie Janssen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik ben verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sil-lavie.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Silvie Janssen, heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sil-lavie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Social Media

• Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.
• Facebook
• LinkedIn
• Instagram

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Silvie Janssen maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om resultaten bij te houden. Je kan deze cookies uitzetten via jouw browser, maar dan werkt de website wellicht niet optimaal. Klik op de Iubenda cookieverklaring om de gehele tekst te lezen en desgewenst Cookiebot. Klik op de GPDR cookieverklaring om de gehele tekst te lezen en desgewenst Cookiebot.

Disclaimer website

• Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor, en zullen niet aansprakelijk zijn voor, de website tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle of helemaal niet beschikbaar.
• De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie door ons wordt verstrekt en we ons best doen om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.
• Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Deze links zijn bedoeld voor je gemak en om je meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s). We hebben ook geen controle over de beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een goedkeuring van de meningen die op die websites zijn geuit. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
• Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook. Als je advies nodig hebt met betrekking tot een juridische, financiële, medische of andere kwestie, dient je een geschikte professional te raadplegen met expertise op dat gebied.
• Als enige bepaling van deze website disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder toepasselijk recht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de disclaimer van deze website.

Aanpassen verklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

×

Hallo!

Je mag me altijd een berichtje sturen als je vragen hebt via WhatsApp of een stuur een mail naar info@sil-lavie.nl.

× Hoe kan ik je helpen?